Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

marhuiig des Anspnichs von der Minderheit verlangt ist."

§ 269 en § 271 geven formeele voorschriften voor de ontvankelijkheid der actie. De Dnitsche wetgever ging, gelijk bliikt, uit van het Realprinzip, d. w. z. aan de deelneming voor zeker bedrag in het maatschappelijk kapitaal wordt een vermoeden van zoodanig belang bij de vennootschap verbonden, dat der vertegenwoordiging van dat bedrag zelfstandige bevoegdheid moet verleend worden om tegen bestuurders te ageeren; het „Realprinzip", zoodat. de omstandigheid, dat een enkele persoon voor dat bedrag deelhebber is, de actie niet in den weg staat. Aan eene minderheid wordt hier, in de gedaante van een vennootschapslichaam, een vervolgingsrecht gegeven, dat geldend gemaakt moet worden op haar verlangen. Daarmede is verboden, dat de statuten een grooter bedrag van deelneming zouden vorderen ; daarmede is gezegd, dat de actie geen subsidiair karakter draagt, maar dat zij bestaat onafhankelijk van een meerderheidsbesluit der algemeene vergadering.

Naar Dnitsch recht kan derhalve de individueele aandeelhouder voor vervolging wegens uitsluitend aan de vennootschap toegebrachte schade, 10: medewerken tot een meerderheidsbesluit, 2°: deel uitmaken van de vertegenwoordiging van het tiende gedeelte, 3°: zich in dat proces voegen ($ 06 Civilprozessordnung).

In Frankrijk is sedes materiae art. 44 (Loi du 24 Juillet 1867; gewijzigd ler Aout 1893.): ,,Les administrateurs sont responsables conformément aux régies du droit commun, individuellement ou solidairement

Sluiten