Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ables en vers elle". 1) Het kan zijn een directeur, administrateur détègnê en zelfs weer een comité de direct ion.

In Engeland is naast den Board of Directors (Directors) een manager of ook een ,,commiffee" gebruikelijk: „The directors may delegate any of their powers to committees consisting of such member or members of the body as they think tit" 2); „of the body" — dus geen „stranger" '2). Een belangrijk onderscheid derhalve niet het Fransche recht, waar zelfs een „étranger a ln société" niet slechts buiten den conseil) kan benoemd worden 3). De absolute aansprakelijkheid voor den vreemden délégué en de daarnaast bestaande aansprakelijkheid van dezen zelf, die alleen dan ontslagen is van de verantwoordelijkheid, wanneer hij volgens de instructies van den conseil heeft gehandeld, geeft tot ongewenscht gecompliceerde verhoudingen aanleiding ').

Terwijl in sommige statuten aan den Raad van Beheer die macht wordt verleend „onverminderd zijne aansprakelijkheid", reppen andere statuten niet van eenige aansprakelijkheid voor den gedelegeerde. Rechtens heeft evenwel dat schijnbare onderscheid geen gevolg; de verantwoordelijkheid bestaat, ook al nemen de statuten haar niet uitdrukkelijk op; hare vermelding is overbodig.

Dat de benoeming van eenen gedelegeerde geene

*) Ook Zwitserland art. 050.

2i Comp. Act, First Sched., Table A, 68, en Briee bl. 021.

3i Bij ons vond ik alleen toegelaten, dat de gedelegeerde uit den Raad van Beheer of Commissarissen werdt gekozen.

4) Vavasseur, 110. 800, 878 en 880.

Sluiten