Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UNO, eene roode kleurstof. Reeds Brieger ') cii Salkowski J) hadden l>ij eiwitrotting eene dergelijke bruine olie aangetrollen.

Eene belangrijke bijdrage tot de kennis der skatolverbindingen brachten de onderzoekingen van E. en H. Salkowski -1). Verschillende eiwitsoorten werden bij alkalische reactie en zoo noodig na toevoeging van voeilingszouten in gesloten kolven door rioolmodder tot rotting gebracht. Na alloop der rotting werd het daardoor verkregen produkt aan distillatie onderworpen. Onder de talrijke vluchtige ontlediugsproducten vinden zij: indol, skatol. en eene bruine stinkende olie. die met HN02-vrij IINO, eene roode kleur gaf. In dit opzicht wijkt dus deze olie af van de reeds hoven beschreven olie.

Ook in het. na distillatie overgebleven, residu bleek nog een skatolderivaat aanwezig te zijn. (z. pag. 7.)

Niet alle eiwitsoorten geven dezelfde hoeveelheden indol en skatol. Zoo ontstaat o.a. door rotting uit fibrine H-5 %o skatolhoudend indol, uit vleesch 1.7 — 5.8 %n. uit z.g. «vleeschfibrine» 2,8 — 3.4 %o. liet skatolgehalte van het hij rotting ontstane skatolhoudend indol is zeer wisselend. Dit varieert van 0% —bijna lüd u/0 van het mengsel, zonder dat de oorzaken van deze schommelingen konden worden opgespoord, (bacteriën?). Indol en skatol komen derhalve constant voor onder de ontledingsprodukten, en wel in dier voege,

1 Z. f. Physiol. Ch. III pag. 134: Ueberdie aromatischen Produkte der Faulniss aus Eiweiss.

/ ' Physiol. Gh. II pag. 420: Z. Kenntniss der Pankreasverdauung.

Z. I. Physiol. Cli. VIII pag. 417: Z. Kenntniss der Eiweissfaulniss I.

1- Physiol. Ch. IX pag. 8: Z. Kenntniss der Eiweissfaulniss II.

Her. «1. (I. Ch. Ges. XII! pag. 189: Weitere Beitrage z. Kenntniss der baulnissprodukte aus Eiweiss.

Sluiten