Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het groen. Verder blijkt, dut het violette gedeelte van het spektrum verduisterd is.

Bij bereiding van de kleurstof uit meer geconcentreerde oplossing van het magnesiumpraeparaat, waartoe natuurlijk meer KN02 wordt vereischt, scheidt zicb bij afkoeling een gedeelte der kleurstof uit. Dit praecipitaat, afgefiltreerd en uitgewasschen, is in verse) ïen toestand oplosbaar in alkohol en aceton. Laat men bet staan, dan neemt het eene bruinzwarte kleur aan en is niet meer door alkohol en aceton tot oplossing te brengen. Alleen sterke minerale zuren lossen het bij koken met een bruine kleur op. Deze oplossing vertoont geen ahsorptiestrepen, in tegenstelling met de alkoholische oplossing van het versche praecipitaat, die dezelfde spektroskopische eigenschappen heeft als de oorspronkelijke oplossing, waaruit de kleurstof zich heeft afgescheiden.

Het chromogeen in dit magnesiumpraeparaat levert dus eene kleurstof met dezelfde eigenschappen, als die bereid uit de alkalische oplossing, verkregen door uitschudden van den indicanvrijen azijnaether met KOH, (d. i.: het zoogenaamde skatolrood).

Sluiten