Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts 2,755 °/0 van de hoeveelheid chromogeen. Bovendien is niet de geheele hoeveelheid van 5,93 mgr. Mg beschikbaar, want de hoeveelheid hippuurzuur is zeker grooter dan 30,27 %• Denkt men zich de geheele hoeveelheid van 5,93 mgr. Mg aan hippuurzuur gebonden, dan blijft „voor het chromogeen geen N beschikbaar: Immers de hoeveelheid N van eene aan 5,93 mgr. Mg gebonden hoeveelheid hippuurzuur bedraagt 6,92 mgr. De rest (1.51 mgr.) valt zeker binnen de grenzen van de aan de bepaling verbonden fouten.

In ieder geval zijn de resultaten van deze bepalingen van dien aard, dat zij zelfs omtrent de qualitatieve samenstelling van het chromogeen geen licht verschallen.

Het blijft evenwel een opmerkelijk verschijnsel, dat het praeparaat blijkbaar naast dezelfde relatieve hoeveelheden hippuurzuur en azijnzuur steeds dezelfde hoeveelheid chromogeen bevat, terwijl het praeparaat steeds in zijn geheel oplosbaar of onoplosbaar is in verschillende oplossingsmiddelen. Het is mij nooit gelukt het praeparaat door oplossingsmiddelen in zijne bestanddeelen te scheiden.

Sluiten