Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VJ.

De brekingsindex v:in de lens neemt van de peripherie naar de kern niet gelijkmatig toe.

VI).

Het ontstaan van tractiedivertikels van den oesophagus berust op eene congenitale anomalie.

VIII.

Sypliilis is eene chronische spirillose.

IX.

De ontwikkeling van den uterus heelt, in tegenstelling met die der ovariën, geen invloed op de ontwikkeling der mammae.

X.

De ziekte van Banti bestaat niet.

XI.

Het net van Golgi (volgens de nomenclatuur van Bethe) bevat, als het geen kunstprodukt is, evenwel geene zenuvvlibrillen.

XII.

Voor ruggemergsanaesthesie gebruike men liever stovaïne dan cocaïne.

XIII.

Het positief uitvallen der reactie van Uilelmann bewijst de aanwezigheid van melkzuur niet met zekerheid.

Sluiten