Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Do bestanddeel™ - goederen „„ _

omands vermogen kannen op verschillende wijzen uit dat vermogen verdwijnen. Dit kan plaats hebben doordat

eenig goed of recht te niet eaat 1 j

„„„t f . , , c gaat> of wel doordat eenio-

goed of recht uit het vormno-nn i

A ermogen van den een overgaat in

«r^:^i;Tdrran8Ldit

sfnff ' 18 niet ^an Jundjschen doch van

stoftehjken aard. MoMiilc i« j , , , ,

, . . " ^ ls> dat het te niet man rl,>

aanleiding is tot het ontstaan van juridische verhouding™ maar dan danken deze haar o„tstaan aan do Z17

™ het te met «aan of is het te „iet gaan de voorwaarde,

va .onder oene dergelijke verhouding onstaaf. Hot te "■et gaan van eemg goed is oen bloot feit en komt al, zoodanig noodwendig ten laste van i

Anders is het met het to niet °'B°nMr-

Fnn ti i gaan van eenig recht

, recht. Staat nooit a^een- Tegenover het recht aan de eene zijde staat de verplichting i , v„r„ u , p eiling aan de andere zijde

I™l i"" ? "a" V"rVaJt teveus eeno

lTtc"g'> T* ï* "** persoon,Öl< «f zakelijk

■ ) Grypt alzoo door het vervall™ , • ,

• , »trvallen van eeni"1 rpplif

-erandenng plaats i„ iemands vermogen, als noodzak

°"d0rgaat °ok «*» anders vermogen wijziging.

') Dc absolute rechten al«> h v i,„* „.,i Wi"ff m^S gelijk stellen met «toffeliikr^edtl"6" ^ beS°h°U-

Sluiten