Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechte evenwel. Dc motieven voor het voorstel tot verandering aangevoerd, dat „le contrat impose des charges mutuelles aux deux contractants, et qu'ainsi ccttc expression ne peut convenir a la dation" bewijzen zulks. „Tl — le premier consul — oubliait qu'il existe des contrats unilatéraux et les conseillers d'Etat eurent la faiblessc dc céder a cctte observation maladroite du maitre qui nc prouvait par la que son ignorance du droit" '). Eenstemmig wordt dan ook door de schrijvers over den code civil aangenomen, dat men het kan beschouwen, als stonde er in art. 894 C. C.: „La donation entre-vifs est une convention" etc.2)

Dc andere afwijking van art. 894 C. C. met de definitie van Pothier en ons artikel is deze, dat in art. 894 C. C. het vereischtc van den afstand om niet wordt gemist. Ook echter op dit punt bestaat geen verschil, wijl immers reeds in het voorgaande artikel 893 was gezegd: „On ne pourra disposer de ses biens a titre gratuit que par donation entre-vifs ou par testament," van welke twee wijzen van beschikking om niet art. 894 C.C. de eene en art. 895 C .C. de andere behandelt.

Wij zien dus, dat, daargelaten op het oogenblik het geringe verschil in beteekenis, dat aan het se dessaisir do quelque chose van Pothier tegenover het se dépouiller de la chose donnée en het afstaan van eenig goed misschien mocht kunnen worden gehecht , onze definitie geheel van den code civil en van Pothier is overgenomen. Noodzakelijk is het dan ook voor een goed

') Pl.vniol, Traité élémentaire do droit civil III n°. 2501.

a) Vgl. o. a. nog Laurext, Principes de droit civil francais, XI n°. 99 en Marcadé, Explication du code civil III, ad art. 894.

Sluiten