Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pour cela qu'il faut appliquer los régies de réduction, de rapport etc.) mais il est clair qu'il n'y a la aucune translation dun droit quelconque, aucune datio." Wordt hier dus door Mabcade op den grond, dat er geen overdracht is, aan de kwijtschelding het karakter der donation ontzegd, bij zijne behandeling der schenking1) vind ik niet in uitdrukkelijke woorden overdracht als vereischte gesteld. En men raag uit de omstandigheid, dat hy een beding ten behoeve van een derde als donation beschouwt8), het tegendeel afleiden. Getrouw aan zijne leer, dat kwijtschelding geen donation is, blijft hij echter; doch opmerkelijk is het daarbij, dat hij3) daarvoor een geheel anderen grond aanvoert, dan wij zoo straks vonden. Hier wordt de grond gezocht in de omstandigheid, dat kwijtschelding, of in het algemeen afstand van eenig recht, geene overeenkomst is, en waaide wet zegt, dat schenking eene overeenkomst is, dus kwijtschelding geene schenking kan zijn. „De même quand j abandonne gratuitement et sans aucune compensation un droit cjuelconque que j'avais contre vous; par exemple votre dette vis a vis de moi, ou mon droit de passage sur votre immeuble dont je déchire le titre constitutif, eet abandon de mon droit, cette renonciation (qui peut bien s'accomplir sans aucun concours de votre volonté, même a votre insu, et qui, dès lors, n est pas un contrat comme la donation), cette renonciation ne demande en aucune fa^on la rédaction dun acte notarié." Ik laat daar, dat de leer, datkwijt-

') Dl. III, nos. 435 on v.

Nos. 627 on 628. s) N". 627.

Sluiten