Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leer bestaan heeft, die voor schenking eigendomsoverdracht eischt en als wij zien, dat de definitie van Pothier haar ontstaan dankt aan die leer, moeten wij, die zijne definitie woordelijk overnamen, dan in het begrip schenking van ons art. 1703 13. W. niet het criterium eigendomsovergang vastgelegd achten, in dier voege opgevat, dat ook verbintenis tot eigendomsovergang voldoende is, omdat wij zagen, dat op dit punt de definitie te nauw gegeven is. Deze uitbreiding is alleszins geoorloofd, want al past de definitie van Pothiek — dat is onze definitie — naar hare letter niet meer in onze wet, toch meen ik, dat het behoud dier definitie, waarvan reeds ten tijde van Pothiek neigingen zijn tot uitbreiding in onzen geest, duidelijk daarheen wijst, dat onze wetgever zich schenking voorgesteld heeft, in dien

in zijn eerste ontwikkelingsstadium voor de zintuigen waarneembaar is, zooals ook koop oorspronkelijk bestond in liet ter hand stellen van het lichamelijk goed tegen ontvangst van hot aequivalent in geld, en er op gewezen te hebben, dat, wat den koop betreft, het een vooruitgang is, dat naast de overeenkomst met dadelijke uitvoering de beloften tot uitvoering treden , zoo is dit — luidt het dan — „was ein Postulat des fortgeschrittenen Verkehrs ist, nuf dem Gebiet der Sohenkung nicht blos kein Bedürfniss, sondern scheint sogar dem Weson der Schenkung zu widersprechen. Der animus donandi ist naturgemass ein auf die Gegenwart gerichterer Wille, der sioh in sofort vollzogener Zuwendung manufestirt. Die blosse nicht von Ilingabe der Saehe begleitete Schenkungserklürung ist keine Schenkung, sondern destinationem potius liberalilatis quam effectum rei actao continet; wer schenkt, der sagt ich gebe, nicht, ich werde geben, Schenkung ist Veriiusserung, nicht Verpfliclitung. Dass der Schenker sicli dem Bosclienkten verpflichte und dem Zwang des Rechtes ausgesetzt sein solle, der ihn unter Umstanden in sklavisclie Abhangigkeit von dom Empfiinger der Wohlthat bringt, ist ein Gedanke der jedern lleclit in seiner Jugeiidzoit fremd ist, in den gormanischen Rechten wie im rümischen Recht ist Schonkungsverspreohen kein Reclitsgrund für don Anspruch auf Leistung des Zugesagten. Schonkungsvertrag und Schenkungsvollzug fallen zusammen. donner et retenir ne vaut."

Sluiten