Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' ^ 7A x erdeeling is onjuist

ƒ 8800.- Tengevolge van ,1 ' "0"0t<'n hebbe» ieder

krygt ieder thans */< van '/ 3800-^t™ b°Schikkine

echtgenoot B bekomt dus een „olijk I 'I 7 ^ D° r>e rest of ƒ4750- ;. , f f1,jk bedr«gad/2860.-. komt aan Z. " esoflikbaar gedeelte en

111.

-j^h b:z ™

'»J uitersten wil te beschikken. ***'aam om

IV.

der ^iiliL™!^rdlT'|^7™'kM''S,is mtikcl 57

scJiuldeischer is verkocht Mn!' )<1('lsU'n ^Pothecairen

Van (,e" «-'«ten hypotheekhouder ^van T overblijft, buiten den omsl,«. w , opbrengst

mentskosten. ' aJSemeene faillisse-

V.

Sluiten