Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KERK EN STAAT

VOLGENS

GROEN VAN PRINSTERER.

PROEFSCHRIFT,

TKK VERKRIJGING VAN I»EN GRAAI»

VAN

Doctor in de Rechtswetenschap,

aan de Rijksuniversiteit te Groningen,

op gezag van den rector magnificus DR. C. F. A. KOCH,

Hnogleernar in de Faculteit der Geneeskunde,

TEGEN DE BEDENKINGEN VAN

DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID

IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN

op MAANDAG 11 DECEMBER 1905,

des namiddags te 3 ure,

DOOK

Matthüs Pieter Thomassen a Thiicssink van der Hoop van Slocbteren.

geboren te Slochteren.

Klectrische Drukkerij, Firma 1. Oppenheim, Groningen. 1 9 O 5.

Sluiten