Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden kan men dit ook aldns uitdrukken: het Gereformeerde beginsel van volkomen gelijkheid van alle lidmaten der Gemeente, en hun recht op de regeering deiKerk, was verdrongen door het Episcopaalsehe beginsel, waardoor de onderscheiding van geestelijken en leeken weder in de gemeente werd ingevoerd, de laatsten onder een soort van voogdijschap der eersten werden gesteld, en het gezag over allen werd uitgeoefend door de geestelijkheid.

Sluiten