Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij zegt daarin ook een en ander aan het adres der heeren Frets en van Appeltere, wier geschriften door Mr. Bax in zijn blad geciteerd eii geprezen waren.

Door Mr. van Appeltere was het „eene stellige onwaarheid" genoemd, dat „de reclames om schadeloosstelling voor huisvesting van militairen .... onbeantwoord" waren gebleven. Hij zegt: . . . ik heb naar deze omstandigheid in het bijzonder nauwkeurige inlichtingen ingewonnen, en het is mij gebleken, dat de bij de Reglementen daarvoor bepaalde schadeloosstelling overal door

het Rijk, op de gewone wijze, wordt betaald; " x)

Hierop repliceerde Groen: „Voici la réponse du Journal des Dissidents dans le numéro de novembre. „Pendant des inois et des années, 011 n'a pas donné d'indemnité; et au moment oii nous écrivons, elle est due encore a Hattem et a Wezep, oü on a logé des troupes depuis 18:55." Méprisez ce que vous appelez le pamphlet, quand il s agit de vaines déclamations; mais, quand il s'agit de faits controuvés, s'il v a caloinnie, poursuivez le calomniateur; vous aurez rassentiment de tous les gens de bien. Car, dites-nous, que deviendroit la foi de la discussion publique, si, dans un écrit auquel, ajoutant expressément son titre, -) on senible donner par la inême, en matière pareille, un caractère semi-officiel, un Réferendaire au département de la Justice pouvoit nier har-

') Mr. van Appeltere, op. cit. bl. 125.

Mr. v. A. had bij de uitgave van zijn boekje onder zijn naam zijn titel geplaatst.

Sluiten