Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dergelijke beschouwing werd met nadruk door Groen verworpen. „Xciifrtilifi'if is ondenkbaar. Christelijk of <nifi-clnislt'lijk? is de vraag. Op elk gebied." ') Toch wilde men neutraal zijn; en meende zulks te wezen, dooide scheiding zoo op te vatten, dat ..ook aan hof Ernn<l<'lic ami roornonj moer (trertl) tocf/ekend . . . Het gevolg moest zijn „ . . . . vereeniging van het oni/rjoof met den Staat: eene vereeniging die, zoo als men in Frankrijk gezien heeft, bij volledige ontwikkeling van het beginsel, zich in de verheffing van Deïsme en Atheïsme tot Godsdienst van Staat, of juister in anti-christelijken ongeloofsregel voor overheid en bevolking tot de hoogste der Staatswetten, openbaart."

Dat was eene juiste beschrijving van J'Etat ttflirr" in zijne vreeselijke consequentie. Groen gaf het middel aan 0111 aan zijne macht te ontkomen door vVEtnt lahfW'" daartegenover te stellen. „Ce que je veux," schreef hij, ..c'est Fétat laïque, mais chrétien, en opposition n 1'Etat qui ne rcconnait pas 1'autorité divine; 1'Eglise et 1'Etat distinets et agissant chacun dans sa sphère et de concert, pour 1'avancement des intéréts les plus chers de la nation." '■•)

') Ned. (ied. III. I»l. :$2l.

-'i Ned. no. 1405.

'I Le I'arti antirév. et conf.. lil. 8. — Hieruit volgt dat Dr. A. M. Brouwer in zijn daareven (ld. 234) genoemde diss. ten onrechte schrijft, dat Groen „het Christendom door den Staat als wet" wensehte te zien opgelegd : hl. 174. Waar Dr. Brouwer (hl. 172| „de betrekkingen die er tusschen de Godsdienstgemeenschap en den Staat kunnen bestaan" uit de diss. van Pi'. S. Schoch

Sluiten