Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 T E L L I N G E N.

I.

Terecht schreef Groen van Prinstkrer (Vkrschkiiienhkden over staatsregt en pölitiek, 1)1. 207):

„Dat de opdragt der Souvereiniteit (aan het Huis van Oranje) onherroepelijk geschied is.

Dat deze Souvereiniteit, dien ten gevolge, in de Grondwet van 1814, als een voor de toekomst voldongen feit, niet de gelukkige uitdrukking /.s en blijft opgeteekend werd.

Dat de Grondwet van 1815 haar, dien ten gevolge, als een historisch en onwaardeerbaar element, met den gewijzigden titel van Kroon, overgenomen heeft."

II.

De Scheiding van Kerk en Staat ontheft den Staat niet van de verplichting, hij de vervulling van zijne taak te letten op de wenschen en behoeften der verschillende kerken.

III.

De meening, nok door de Reformatoren gedeeld, dat

Sluiten