Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

campo jacularentur servus per eum locus transierit, Aquilia cessat, quia non debuit per campum jaculatorium iter intempestive facere; qui tarnen data opera in eum jaculatus est, utique Aquilia tenebitur.

Wendt l) en Endemann ') halen deze plaats als voorbeeld van ons vraagstuk aan. Ten onrechte evenwel. Laat ik het geval van Ulpianus eens moderniseeren. Een paar straatjongens spelen midden op een plein voetbal en treffen een argeloozen wandelaar. Niemand twijfelt er aan, of zij zijn aansprakelijk voor deze daad. Geheel anders is de zaak, wanneer zij op een daarvoor beschikbaar gesteld terrein hun spel uitoefenen. Wordt iemand, die over dat veld wandelt, door een bal getroffen, dan kunnen de spelers niet aansprakelijk gesteld worden, omdat hen geen schuld treft. Zij hadden toch niet kunnen of moeten voorzien, dat iemand op het veld zou loopen. Hebben zij daarentegen opzettelijk den persoon getroffen, dan doet zich de vraag voor, in hoever het gedrag van den benadeelde van invloed was op hun aansprakelijkheid. Zoolang zij geen schuld hadden, zijn zij a priori niet aansprakelijk, kan er dus wederom van opheffing van aansprakelijkheid geen kwestie zijn.

Door Ulpianus wordt een en ander dan ook duidelijk aangetoond.

Een dergelijk geval doet zich voor, wanneer een tuinman takken afsnijdt en door een neervallenden tak iemand gekwetst wordt. Indien de tuinman zijn bezigheid uitoefende op een plaats, waartoe de toegang

') Blz. 152.

') Die Rechtswirkungen der Ablehnung einer Operation blz. 57.

Sluiten