Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 4.

Hoe is men op den naam Culpae Compensatio gekomen? Met zekerheid valt dit niet te zeggen.

Het schijnt, dat den klassieken juristen een compensatie van culpa niet vreemd was, ten minste men vindt op drie plaatsen in het Corpus Juris van een dergelijke compensatie gesproken.

Ik noem ze hier:

L. 3 § 3 D. 2. 10. Si et stipulator dolo promissoris, et promissor dolo stipulatoris impeditus fuerit, quominus ad judicium veniret, neutri eorum praetor succurrere dehebit ab utraque parte dolo compensando.

L. 57 § 3. D. 18. 1. Quodsi uterque sciebat, et emptor et venditor, domum esse exustam totam vel ex parte, nihil actum fuisse, dolo inter utramque partem compensando.

L. 10 D. 16.2. Si ambo socii parem neglegentiam societati adhibuimus, dicendum est, desinerenosinvicem esse obligatos, ipso jure compensatione negligentiae facta.

Lang behoeft men niet op deze uitspraken te turen, om te zien, dat zij iets anders behelzen, dan onze stof. Wij onderzoeken, of hij, die tot schadevergoeding aangesproken wordt, zich er op beroepen kan, dat de eischer de schade mede heeft doen ontstaan. In een dergelijk geval is er dus één, en slechts één benadeeling, veroorzaakt door twee gebeurtenissen, het voorval, dat tot de aansprakelijkheid aanleiding geeft en de handeling van den beschadigde. Anders is de zaak bij de drie vermelde fragmenten. Daar staan tegenover elkaar twee schuldige gedragingen, welke de twee schadelijke gevolgen verwerkt hebben. Duidelijk

Sluiten