Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze kwestie veronderstelt ook twee gedragingen. Echter hebben deze twee gebeurtenissen te samen één schade teweeg gebracht.

Bij de delictorum compensatio misdroeg de benadeelde zich jegens de tegenpartij, in onze gevallen jegens zichzelf.

Kortom bij de delictorum compensatio staan de gedragingen van beide partijen tegen over elkaar, bij onze kwestie naast elkaar, loopen zij evenwijdig.

Het is daarom toe te juichen, dat Bekker ') op een scherpere scheiding aangedrongen heeft, en dat de nieuwere doctrine2) van echte en onechte culpae compensatio spreekt, met de laatste de compensatio delictorum bedoelend.

Wanneer men thans de uitdrukking culpae compensatio gebezigd ziet5), wordt daarmede alleen ons geval bedoeld. De delictorum compensatio heeft afgedaan, heeft slechts historische waarde4). De tegenwoordige rechtsbeschouwingen kunnen zich met een jus talionis niet meer verzoenen 5).

') Actionen. Deel I, blz. 173.

') Wendt, Priester.

3) Zoo spreekt Von Liszt in zijn „Lehrbuch" nog van Kulpa Kompensation.

4) Het schijnt, dat de delictorum compensatio nooit een algemeen geldig principe geweest is, dat slechts speciale gevallen aan compensatie onderworpen werden. Men zie Wendt 1. c. blz. 145. Deze put zijn bewering uit L. 2 \ 4 D. 48.5 non est hujus modi compensatio admissa. Andere opvatting vindt men bij Glück.

Zie over delictorum compensatio, vooral voor het Cannonieke recht, Weiske, Lexicon. Bovendien Stammler, „die Lehre von dem Richtigen Recht," blz. 584.

') De delictorum compensatio wordt nog erkend in het Duitsche strafwetboek in de 199 en 233.

2

Sluiten