Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel kan het zich voordoen, dat de beschadigde door onrechtmatig te handelen, zich zelf mede benadeeld heeft, b. v. iemand jaagt op een anders terrein en wordt door een dronken jachtopzichter aangeschoten; een koetsier laat in strijd met een politieverordering zijn paarden onbeheerd staan, welke op hol gebracht worden en het rijtuig vernielen. In deze gevallen heeft de benadeelde ongetwijfeld onrechtmatig gehandeld. Toch is het minder juist met Rümelin j) dan schuld in strengen zin aan te nemen. Bij schuld is het niet de vraag, of iemand onrechtmatig gehandeld heeft, doch of er een subjectieve betrekking bestaat tusschen de handeling en het onrechtmatige gevolg, en aangezien ook hier de eigen benadeeling. waarop dan toch de schuld van den benadeelde moet slaan, niet onrechtmatig is, kan men zelfs in deze gevallen aan de beschadigde partij niet schuld in technischen zin wijten.

Schuld van den benadeelde en schuld van den benadeeler zijn dus ongelijksoortige begrippen. Doch zelfs al gold dit bezwaar niet, hoe wil men schuld verrekenen? Aan het eigenlijke begrip compensatie valt niet te denken.

Doch is nu wellicht, gelijk bij compensatie van vorderingen, onder compensatie van culpa opheffing van schuld te verstaan? Doet wellicht de schuld van den benadeelde, de schuld van den benadeeler wegvallen, en heeft men om dit weer te geven de uitdrukking „compensare" gebruikt?

Ook dit kan niet zijn. Schuld, dat interne feit, dat

') Archiv für die Civilistische Praxis. Band 90, blz. 310.

Sluiten