Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De verbruikscoöperatie heeft van den aanvang af een moeielijk bestaan gehad. Waar zij een andere organisatie van het verbruik tot stand brengt, zij het dan ook in beperkten kring, moet zij tegenkanting ondervinden. Verzet tegen de verbruikscoöperatie is dan ook niet uitgebleven. Eerst waren het slechts de kleinhandelaren, die de coöperatie bestreden, later veelal bijgestaan door de overheid, terwijl nu in de laatste jaren mede bestrijding is gekomen uit de rijen der coöperators zelve.

In Duitschland, en in navolging in Oostenrijk, zien wij het grootste deel der verbruiksvereenigingen gestooten uit het „Allgemein Verband" op grond van het voorstaan van socialistische beginselen. De oorzaak van dien strijd moet evenwel dieper

Sluiten