Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemers-credietcoöperatie zich ontwikkeld lieeft ).

De coöperatie in Engeland vindt haar ontstaan in de vroegtijdige ontwikkeling der grootindustrie die reeds in het begin der 19e eeuw een aanvang neemt, niet zich brengend een steeds grooter wordende ellende en afhankelijkheid der arbeidende klasse. Dit is de oorzaak dat de coöperatie in Engeland is geworden een arbeiders-coöperatie.

Zij is gegroeid uit de socialistische ideeën van Robert Owen. Robert Owen, aan het hoofd staand van de groote katoenspinnerij te New-Lanark trok zich het lot der arbeidende klasse aan. Geboren in 1771, en op jeugdigen leeftijd in den handel gekomen als bediende in een kruidenierszaak, had hij zich weten op te werken tot directeur van een fabriek te Manchester en was in 1800 aan het hoofd komen te staan van de katoenspinnerij te New-Lanark. Hier begon hij zijn werk tot verbetering van de maatschappelijke positie der arbeidende klasse. Ondanks de tegenkanting der aandeelhouders wist hij allereerst zijn sociale verbeteringen in zijn fabriek in te voeren.

») Holyoake: „History of Co-operation" II pag. 99: „The Difference between German & English co-operation is this: the German Co-operator sets up Credit Banks, the Enghsh Co-operator sets up Stores. The Germans lend money, the Englishman rnakes it."

Sluiten