Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

armere klassen, tot de oprichting gedrongen door de hooge broodprijzen. Reeds in 1796 werd een dergelijke molen opgericht in Barham Downs, in 1801 gevolgd door de Huil Subscription Mill, in 1812 de Withy Union Mill, een bakkerij te Scheerness in 1815 en een molen in Devonport in 1816. Ook in Schotland waren dergelijke bakkerijen sedert 1 800 ontstaan. Maar de eigenlijke coöperatieve beweging neemt een aanvang met het Owensche tijdperk van 1820—1844, waarin we kunnen onderscheiden de associaties, die vóór 1828 en die welke na dien tijd ontstonden. De eerste werden gesticht volgens de idealen van Owen. De term „coöperatie" werd toen nog gebruikt in den zin van „communisme". Owen kreeg tal van volgelingen die voor zijn denkbeelden hebben gestreden. Holyoake noemt ons in het hoofdstuk: „The Enthusiastic Period" 1820—1830, van zijn „History of Co-operation", al de mannen die voor de coöperatie hebben geijverd. Tal van associaties verrezen met een menigte coöperatieve organen.

Het succes dezer associaties was gering. Gevormd door onontwikkelde, onervaren arbeiders, zonder dat er waarborgen bestonden tegenover bestuurders of leden, konden zij geen levensvatbaarheid hebben en leden meest alle schipbreuk, totdat in 1828 een nieuwe vorm van coöperatie ontstond

Sluiten