Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denkbeelden over de ruilwaarde der goederen overeenkomstig de sociale waarde in toepassing brengen ; die sociale waarde zou worden berekend naar den arbeid aan de productie besteed. De coöperatieve vereenigingen wist hij voor dit denkbeeld te winnen en zoo kwam in 1833 tot stand de „Gray's-Inn-LaborExchange" te Londen, terwijl ook op verschillende andere plaatsen „Labor-Exehanges" gevestigd werden.

Het aantal uren aan de vervaardiging der artikelen besteed, werd uitgedrukt op „Labor-Notes", die als ruilmiddel dienst deden. Dat deze pogingen faalden valt niet te verwonderen. Hoe te berekenen „den arbeid" aan het vervaardigen van een artikel besteed? Men moest hierbij afgaan op het aantal uren, opgegeven door den vervaardiger. Met qualiteit, vraag naar de artikelen werd absoluut geen rekening gehouden, wat ten gevolge had dat „labornotes" van weinig gevraagde artikelen, in waarde daalden en een handel in „labor-notes" ontstond, allerlei misbruiken met zich slepend. Verder stond men voor de moeielijkheid, dat grondstoffen niet volgens het „labor-exchange"-systeem konden getaxeerd worden, hiervoor moest de taxatie volgens marktprijs blijven bestaan. Maar ook voor de vervaardigde artikelen moest men al spoedig er toe overgaan den marktprijs als basis te nemen voor de taxatie van het aantal uren.

Sluiten