Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de „Charta" werd dit plan uiteengezet, het kiesrecht brengen aan den arbeider was de leus. Op deze wijze wilde men komen tot verbetering der sociale toestanden.

De coöperatie sluimerde in dezen tijd; eerst na 1844 komt ze weder op.

Naarmate de arbeiders zagen, dat ook van de Charta geen heil te verwachten was, kwam er weer wat nieuw leven in de coöperatie. Jongere volgelingen van Owen waren opgestaan en maakten voor zijn denkbeelden opnieuw propaganda in verschillende districten.

Dit bracht 28 flanelwevers te Rochdale er toe, toen zij den strijd door middel van werkstaking tegen hun patroon verloren hadden, de coöperatie ter hand te nemen om op deze wijze te trachten verbetering te brengen in hun ellendig bestaan.

Holyoake heeft in "The History of the Rochdale Pioneers" hun geschiedenis beschreven.

Zij stelden voorop dat het doel was, verbetering te brengen in den socialen en maatschappelijken toestand der arbeiders. Als middel daartoe werd in hun program aangewezen:

„De oprichting van een winkel voor den verkoop van levensmiddelen, kleedingstukken etc.

„Het bouwen of herstellen van huizen, waarin de leden der vereeniging zouden kunnen wonen.

Sluiten