Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. Contante betaling. Doordat steeds op crediet werd gekocht, stonden de arbeiders voor hooge sommen in de schuld bij hun leveranciers, moesten dientengevolge hooge prijzen betalen voor slechte waar. Het borgsysteem werd voor goed afgeschaft.

2°. Verkoop van goede kwaliteit. Dit grondbeginsel was gekeerd tegen de afschuwelijke levensmiddelenvervalsching, waaraan de arbeidersklasse blootstond.

3°. Winstverdeeling naar gelang van den inkoop. Dit is zeker wel het voornaamste punt geweest, waardoor de coöperatie in Engeland geworden is wat zij nu is. In dit beginsel ligt de waarborg tegen ontaarding in een gewone kapitalistische onderneming, waardoor zoovele Owensclie coöperatieve ondernemingen te gronde gingen. Wie de schepper van dezen belangrijken vorm van winstverdeeling is geweest, staat niet vast. Charles Howarth heeft hem ingevoerd in de Rochdalervereeniging, doch reeds vroeger schijnt hetzelfde in enkele coöperatieve vereenigingen te zijn aangenomen, zoo was reeds in 1822 door Alexander Campbell, een volgeling van Owen, de winstverdeeling naar den inkoop aanbevolen en toegepast.

De winstaandeelen zouden blijven in handen van het bestuur tot beloop van vijf £ I's aandeelen, voor

Sluiten