Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij is gegroeid, de geheele geschiedenis der productieve coöperatie geeft ons Siegmund Engltinder in zijn „Gescliichte der Französischen Arbeiterassociationen*.

In dit verband is het voldoende te vermelden, dat de arbeidersassociatie, de productieve coöperatie in Frankrijk in het leven geroepen werd door

Buchez omstreeks 1830.

Hij verkondigde dat de oplossing van het sociale vraagstuk daarin bestond de arbeiders in het bezit te stellen van de arbeidswerktuigen, hen tot eigenaars hiervan te maken, terwijl zij nu de arbeidswerktuigen van hun eigenaars slechts ter leen ontvangen, waardoor de arbeid een interest aan kapitaal moet afgeven, ten gevolge hebbend dat de arbeiders steeds in een toestand van afhankelijkheid worden gehouden, wat een sociaal deficit in het leven roept dat zich uit in hongersnood en ellende. In de associatie zag hij het middel tot oplossing. De associatie moest leiden tot collectief sparen, een collectief eigendom moest gevestigd worden.

Zijn ideeën vonden echter in Frankrijk weinig

bijval.

Er bestond namelijk nog eene andere richting, die der gedwongen associaties, productieve vereenigingen opgericht met staatshulp. Dit was het denkbeeld van Louis Blanc, die in den aanvang

Sluiten