Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Vereenigingen waar particulieren en „stores" het kapitaal verschaffen, waarin de werklieden kunnen nemen aandeelen, of hiertoe zelfs verplicht zijn. Het is deze vorm vooral, waarvoor door de voorstanders der individualistische richting wordt gepropagandeerd e. w. in den nieuwen vorm der „Labour-Copartnership". Aan aandeelhouders, aan werklieden en afnemers, wordt toegekend een aandeel in de winst. Productieve vereenigingen moeten worden opgericht, daartoe in staat gesteld door de „stores" ; de „stores" moeten, zij het niet voor het geheel, dan toch voor een deel, het kapitaal verschaffen; de werklieden zullen in de vereeniging eveneens aandeel kunnen nemen, bij hen berust de exploitatie. De vereeniging werkt zoo mogelijk voor een vast afzetgebied b.v. de „stores", de „wholesales" ; de winst moet worden toegekend aan arbeid, kapitaal en afnemers, als de onmisbare factoren bij de productie noodig.

De federalistische school gaat uit van het standpunt van den „store". De verschillende „stores" door middel van hun concentratiepunt, de „wholesale", nemen ter hand de productie hunner verschillende benoodigdheden. Het noodige kapitaal daartoe wordt door de „stores" verschaft; de „stores" zijn de eenige afnemers, de eenige aandeelhouders, individueele aandeelhouders zijn niet toegelaten. Aan

Sluiten