Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen, werkend voor een vast afzetgebied, de „stores", de „wholesale" ; de winst moet worden verdeeld onder kapitaal, arbeid en afnemer wat voor de leden der aldus georganiseerde productieve vereenigingen zal neerkomen op een uiteenloopend bedrag, al naarmate zij zijn arbeider, aandeelhouder, afnemer, of welke combinatie dezer groepen dan ook. Waartoe zoo vraagt men zich af aan kapitaal en arbeider toegekend een afzonderlijk aandeel boven het vaste loon, daar zij toch de voordeelen der coöperatie kunnen genieten als verbruiker?

Hoe het zij, de individualistische richting heeft zich zeer uitgebreid, de „Labour-Copartnership" wint in de laatste jaren meer en meer veld. In 1884 was tot stand gekomen de „ Labour-Association" met het doel voor de productieve coöperatie propaganda te maken, samenwerking met de Trade-Unions hiervoor te verkrijgen. Het is een geheel vrijwillige associatie. Het denkbeeld der zuivere productieve associatie heeft men laten varen, propaganda wordt gemaakt voor het „ Profit-Sharing"-systeem, voor de „Labour-Copartnership". Het orgaan der vereeniging is de „Labour-Copartnership". Eveneens was in dien tijd opgericht de „ Co-opera tive Productive Federation" met het doel als algemeen agent voor de verschillende vereenigingen, als financieele bemiddelaar te fungeeren. Tegen interest wordt

Sluiten