Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kapitaal van de vereenigingen, die het missen kunnen opgenomen om het eveneens tegen interest te leenen aan behoeftige vereenigingen. Met deze beide concentratiepunten voor verschillende doeleinden gaat ook de ontwikkeling der productieve coöperatie, der „Labor-Copartnership" gestadig vooruit.

Ik ben gekomen aan het eind mijner schets van de ontwikkelingsgeschiedenis der coöperatie in Engegeland. Verschillende onderdeel en der coöperatie, eveneens de landbouwcoöperatie heb ik daarbij buiten beschouwing gelaten.

De coöperatie in Engeland is van den aanvang af steeds voortgegaan in dezelfde richting. Trouw aan de democratische grondbeginselen heeft zij zich ontwikkeld tot een grootsche, machtige instelling, met haar „Stores" de beide „Wholesales" met hun productieve departementen, allen vereenigd in dezelfde „Union".

Volgens het „26th Annual Co-operativeCongressReport 1904" zijn bij de Union aangesloten :

1660 vereenigingen. Het ledental bedraagt

2116127.

Aandeelenkapitaal £ 27.017.278

Warenomzet 89.216.223

Winst 9.873.385

3

Sluiten