Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veekoopers en moesten de coöperatieve vereenigingen direct bij de boeren koopen. De poging der slagers om ook op de boeren pressie uit te oefenen, mislukte evenwel. Zoo was in 1897 vrijwel een eind gekomen aan den strijd, die nu in de laatste jaren weer opnieuw is uitgebroken.

Dat er door de kleinhandelaren strijd tegen de verbruiks-coöperatie gevoerd werd en steeds nog wordt, kan geen bevreemding wekken, maar, zooals ik in de inleiding heb gezegd, in de laatste jaren is uit den boezem der coöperatie zelve verzet gekomen en wel van den kant der credietcoöperatie. Die strijd is begonnen in Duitschland en in Oostenrijk nagevolgd.

Ik wil nu onderzoeken hoe de ontwikkeling der coöperatie in Duitschland is geweest, hoe die strijd in de Duitsche coöperatie zich gaandeweg heeft geopenbaard, hoe het eindelijk tot een botsing is gekomen.

Sluiten