Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarom op den voorgrond. Verkoop aan niet-leden achtte hij niet gewenscht en ook niet noodzakelijk, daar in Duitschland de toestanden anders waren als in Engeland. In Duitschland was de vervalsching van levensmiddelen niet zoo sterk. Hieraan namelijk schreef Scliulze het ontstaan der Engelsche verbruikscoöperatie geheel toe.

De arbeidersverenigingen die na 1860 langzamerhand opkwamen hadden of het zgn. „ Laden "systeem of het „Marken "-systeem. Het eerste was het Engelsche beginsel, verkoop tegen marktprijs, winstverdeeling naar den inkoop. Het „Marken"-systeem was ingevoerd uit Frankrijk, oorspronkelijk uit Rijssel. Volgens dit systeem werden met de winkeliers contracten gesloten tot het geven van rabat aan de leden. Voor dit doel werden door de vereeniging aan de leden zgn. Marken uitgegeven, waarvoor zij bij de leveranciers konden koopen, die deze dan later tegen geld bij de vereeniging konden inwisselen. Dit „Marken"-systeem werd een tijdlang in Duitschland beschouwd als overgangsvorm tot het „Laden"-systeem, cf. Dr. Eduard Pfeiffer: Die Konsumvereine, ihr Wesen und Wirken — e. w. om te gemoet te komen aan het gebrek aan bedrijfskapitaal in den aanvang. Later werd algemeen het „Laden"-systeem aangenomen, zoo ook in 1865 door het A. D. G. V.

Sluiten