Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar het A. D. G. V. was niet geschapen om als beschermengel te fungeeren voor de coöperatieve verbruiksvereenigingen. Integendeel, het A. D. G. V. werd meegesleept in de algemeene agitatie tegen de verbruikscoöperatie, hetgeen geen verwondering behoeft te wekken, daar een groot aantal leden der credietvereenigingen behoorden tot den bedreigden koopliedenstand.

Was nog in 1893 op het coöperatief congres te Stettin, een poging van den kant der credietvereenigingen om de verbruiksvereenigingen uit het Verband te stooten door de leiders van het A. D. G. V. verijdeld1), de vijandige gezindheid tegen de verbruiksvereenigingen in het „Allgemein Verband" was langzamerhand algemeen geworden, totdat het eindelijk in 1902 tot een uitbarsting kwam. In dat jaar in September had te Kreuznach het 438te nationale congres van het A. D. G. V. plaats. Op dit congres werden 98 verbruiksvereenigingen buiten het „Allgemein Verband" gesloten. Wat was de reden? I)r. Krüger, „Vorstand" van het „AllgemeinVerband" wijstin zijn „Geschaftsbericht" op de verwarring in de bestaande organisatie, op de brandende strijdvraag over de verhouding der

1) cf. Mittheilungen über den 34stf'n Genossenschaftstag zu Stettin 1893.

Sluiten