Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbruiksvereenigingen tot de sociaal-democratie 1).

Dr. Kriiger protesteerde tegen de verbruiksvereenigingen aan wier hoofd sociaal-democraten stonden, die in de verbruikscoöperatie een middel zagen om de tegenwoordige maatschappelijke orde omver te stooten.

Het is niet mijn bedoeling dien strijd tusschen Kriiger en zijn tegenstanders uit te pluizen, maar toch is liet noodzakelijk na te gaan hoe die strijd is ontstaan.

De vraag: moet de partijpolitiek buiten de coöperatie blijven, kan ik buiten beschouwing laten. In de eerste plaats wil ik onderzoeken of deze uitsluiting op de daarvoor aangegeven gronden te rechtvaardigen is, of Kriigers beweren juist is, dat de verbruiksvereenigingen in Duitschland sociaaldemocratische partijpolitiek voerden en daarom Dehoorden te worden gestooten uit het A. D. G. V.

De vreemde houding, die het „ Allgemein Verband tegenover de verbruiksvereenigingen aannam komt reeds sterk uit op het congres te Hannover, in September 1900 2). Dr. Krüger kwam hier namelijk op voor de belangen van de kleinhandelaren.

') cf. Mittheilungen über den 43,>n Genossenschaftstag zu Kreuznach 1902.

2) cf. Mittheilungen über den 41en Genossenschaftstag zu Hannover 1900.

Sluiten