Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van alle kanten stroomden de verbruiksvereenigingen toe. De voornaamste sloten zich aan. Zoo kwam tot stand het „Zentralverband Deutscher Konsumvereine" gevormd door de „Grosseinkaufsgenossenscliaft" te Hamburg en zeven „Revisionsververbande". Hun orgaan werd de „Konsumgenossenschaftliche Rundschau". De verbruiksvereenigingen althans voor het grootste deel staan nu sedert op zichzelf, afgescheiden van het A. D. G. V.

De feiten, den loop der gebeurtenissen vóór het congres te Kreuznach nagegaan, kom ik tot de conclusie, dat de uitsluiting der verbruiksvereenigingen op de door Dr. Krüger aangegeven gronden niet te rechtvaardigen is. De macht der credietvereenigingen in het A. D. G. V. moest verzekerd blijven, de verbruiksvereenigingen kwamen door hun meerdere ontwikkeling daarmede in strijd, en moesten worden verdrongen.

De coöperatie in Duitschland is van den aanvang af geweest ondernemerscoöperatie. Van het oorspronkelijke systeem van Schulze met de productieve vereenigingen aan de spits, de andere coöperatieve vormen als voorbereiding daartoe, waarvan de credietcoöperatie de laatste plaats had ingenomen, is het deze die de voornaamste vorm is geworden, waarin de coöperatie in Duitschland zich ontwikkeld heeft. De credietvereenigingen

Sluiten