Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blootgesteld aan de woekerzucht der kleinhandelaren *).

3e. De lust tot sparen wordt aangewakkerd.

Op zeer gemakkelijke wijze, zonder eenige opoffering, kan gespaard worden. In den vorm van dividend over den inkoop, wordt het in den aam ang

teveel betaalde teruggegeven.

Tevens wordt hiermee het groote voordeel verkregen, dat die spaarpenningen, voor zoover ze gekapitaliseerd worden ten bate der vereeniging, strekken direct in het belang der verbruikers-inleggers; een groot onderscheid met de gewone spaarbanken, waar dikwijls de ingelegde sommetjes, met moeite bijeengegaard, gebruikt worden voor doeleinden, die met de belangen der inleggers niet direct, of zelfs in het geheel niets te maken hebben.

Nog tal van kleine directe voordeelen voor de deelnemers aan de verbruikscoöperatie zou men kunnen opsommen, doch zij liggen allen opgeslo-

i) Niet door alle verbruiksvereenigingen wordt dit grondbeginsel als vaste regel aangenomen. Er zijn vereenigingen in Duitschland voornameiijk, die nog wel crediet toestaan, ter gemoetkoming aan de moeilijkheden, verbonden aan de contante betaling, doch uitsluitend om te voorkomen dat in nood geraakte leden wederom zouden terugvallen aan het kleinhandelaren-borgsysteem.

Sluiten