Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten in de algemeene sociaal-economische beteekenis der verbruikscoöperatie:

De verbruikscoöperatie brengt, zij het dan nog in beperkten kring, een nieuwe organisatie van de goederenverdeeling. Hierin ligt in. i. haar grootste sociaal-economische waarde.

De verbruikscoöperatie stelt zich op het standpunt van den verbruiker. De goederenverdeeling in de eerste plaats zal worden bewerkstelligd in het belang van den verbruiker en van hem alleen e. w. zóó, dat de producten niet langer voor ze de verbruikers bereiken, de ettelijke tusschenstations behoeven aan te doen. De weg van producent tot consument is veel korter. De consument vertegenwoordigt zijn eigen belang. Een enorme besparing wordt hiermee bereikt, die ten goede komt aan den verbruiker. De inkoop in het groot is veel voordeeliger, de transportkosten worden op deze wijze verminderd, in het algemeen zijn de onkosten veel geringer, of voor een deel zelfs geheel verdwenen; de verbruiksvereeniging treedt op als verkoopbureau voor een vast afzetgebied. Alle kosten door de tusschenhandelaren noodwendig gemaakt, reclamekosten en dergelijke, alle winsten door hen genoten, zullen in den vorm van dividend over den inkoop aan de verbruikers, als zoodanig, ten goede komen. De tusschenhandel wordt geëlimi-

Sluiten