Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruikers, het bestaan der verbruikscoöperatie, het doel, waarvoor de verbruiksvereenigingen worden opgericht, is er het bewijs voor.

Waar het geldt een behartiging zuiver van de belangen van den verbruiker, is van de kleinhandelaren niets te verwachten, b.v. waar de verbruiker is blootgesteld aan de willekeur, aan de uitbuiting van de tegenwoordige grootkapitalistische ondernemingsvormen, de trusts en kartels zijn het zeker niet de kleinhandelaren, die voor zijn belangen zullen waken. Zoolang hun eigenbelang niet wordt geschaad door deze nieuwe vormen van productie,

o

zullen zij zich scharen aan de zijde der producenten. Waar de kleinhandelaren mede door deze grootkapitalistische ondernemingsvormen in hun bestaan worden bedreigd, zullen zij zich scharen aan de zijde der verbruikers, doch wezen machtelooze verdedigers. Zij zullen zich zelf tot een distributiemacht kunnen organiseeren tegenover de grootkapitalistische ondernemingsvormen, doch van een behartiging van de belangen van den verbruiker, zal in dit geval sprake kunnen zijn in gelijke mate als dit het geval is bij deze ondernemingsvormen. Ook van deze zijde zal de verbruiker aan uitbuiting zijn blootgesteld.

Zoolang men van oordeel is dat het eigenbelang van de kleinhandelaren een der reguleerende fac-

Sluiten