Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar hoe is de verhouding der verbruikscoöperatie tegenover de grootkapitalistische ondernemingsvormen? Is de verbruikscoöperatie, waar de belangen der verbruikers door den kleinhandel niet worden, noch kunnen worden behartigd, in staat tegenover de macht der producenten, waar zij optreden in den nieuwen vorm van kapitalistische voortbrenging, tegenover de ondernemersvereenigingen, de kartels en trusts, zelf te gaan produceeren, zelf een macht hiertegenover te vormen ? Dat deze nieuwe voortbrengingswijze niet werkt in het belang der verbruikers is duidelijk. Regeling der productie, opheffing van de concurrentie, vermindering der productiekosten, aanpassing van de voortbrenging aan het verbruik wel is waar, doch dit alles niet in het belang der verbruikers, maar in dat der ondernemers.

Het doel is de ondernemerswinst grooter te maken. De verbruikers zullen over het algemeen zijn blootgesteld aan sterkere uitbuiting. Kan de verbruikscoöperatie hiertegenover een macht vormen? Is zij in staat den druk der kartels en trusts van de verbruikers af te wentelen?

In zekere takken van bedrijf zal dit zeer zeker het geval kunnen zijn. Zij zal zelf de productie ter hand nemen direct ten bate van de verbruikers. Maar in hoeverre de verbruikscoöperatie de productie

Sluiten