Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met verschillende argumenten bestreden. De verbruiksvereenigingen konden slechts de kleinhandelaren gaan concurreeren en zouden hierdoor tevens de klasse der loontrekkende arbeiders helpen toenemen in aantal. Vooral Lassalle is het geweest, die te velde is getrokken tegen de verbruikscoöperatie. Voor de arbeiders kon de verbruikscoöperatie geen middel zijn zelfs om hun levensstandaard te verhoogen, door het bestaan der zgn. ijzeren loonwet. Naarmate de inkomsten der arbeiders door de verbruikscoöperatie zouden toenemen, in diezelfde mate zouden de loonen wederom dalen. Het bestaan dier ijzeren loonwet is evenwel door de praktijk geloochend en wordt dan ook van socialistische zijde niet meer te berde gebracht. In het algemeen hebben zich de meeningen der socialisten over de verbruikscoöperatie in den laatsten tijd gewijzigd, vooral ook door de practische resultaten in België verkregen, waar de coöperatie voornamelijk in socialistische handen is. Maar zooals de coöperatie in België er uitziet moet de vraag anders gesteld worden, niet, of door haar een geheele verandering der maatschappelijke toestanden kan worden teweeg gebracht, maar of de coöperatie is een nuttige instelling als propagandamiddel voor het socialisme, of zij als hulpmiddel kan meehelpen de socialistische idealen tot werkelijkheid te brengen. Wij

Sluiten