Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

exporthandel moet buiten een coöperatieve organisatie vallen, daar een uitvoerhandel, door een coöperatieve organisatie gedreven, elders een evenver doorgevoerde coöperatieve organisatie onderstelt, wil niet de uitvoerhandel gedreven worden ten koste van het beginsel der winst-elimineering.

Van federalistisch standpunt zal zeker het trekken van den exporthandel binnen de coöperatie moeielijker te bereiken zijn dan van individualistisch standpunt. Men kan zich eerder denken „labour-copartnerships" die uitvoerhandel drijven hetzij met gewone ondernemingen in het buitenland, hetzij met aldaar gevestigde „labour-copartnerships."

Verdere argumenten brengt Mrs. Webb niet bij. Zij ïesumeert dat aan de verbruikscoöperatie aldus sociale, administratieve en economische grenzen zijn gesteld en licht die stelling toe met een statistisch bewijs, dat hierop neerkomt:

Gesteld dat de „degraded classes" waren getrokken binnen de vrijwillige associatie, dan zou het inkomen der arbeidersklasse binnen haar bereik vallen. Volgens de statistiek zou dit van de 1,300 millioen nationaal inkomen een 500 millioen bedragen. Hiervan moet, daar verschillende ondernemingen buiten de coöperatie vallen, voor renten, allerlei belastingen, enz. een 100 millioen worden

Sluiten