Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mrs. Webb's slotsom is derhalve, dat er een kapitaal-overvloed ontstaan zal, waarvoor geen uitweg te vinden zou zijn.

Toegegeven, dat het niet in alle ondernemingen, van welken aard dan ook, als zelfstandige coöperatieve onderneming gestoken kan worden, zou ik Mrs. Webb's slotsom niet direct willen onderschrijven om dezelfde reden, als waarom ik b.v. de exploitatie der middelen van vervoer, de ondernemingen van algemeen nut niet direct buiten het bereik eener coöperatieve organisatie acht. Maar liet is de vraag of de coöperatieve organisatie zich tot een zoo machtige instelling zou kunnen ontwikkelen om werkzaam te zijn als centrale instelling voor een genieenschap.

Er zijn andere grenzen aan de verbruikscoöperatie gesteld, waarop ik reeds gedoeld heb bij het bespreken van haar tweede functie, de regeling der productie, bij liet onderzoek naar haar verhouding tot de grootkapitalistische ondernemingsvormen. Hier is het gebied der verbruikerscoöperatie beperkt. In hoeverre de verbruikscoöperatie zal kunnen ter hand nemen de productie, zal afhangen van de uitgebreidheid, van de macht die deze ondernemingsvormen hebben verkregen. Waar door deze ondernemersvereenigingen reeds is bereikt een werkelijk monopolie in eenigen tak van bedrijf is de eigen productie op dit

Sluiten