Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebied voor de verbruikscoöperatie uitgesloten. Waar b.v. de verkrijging van grondstoffen niet meer voor haar openstaat, kan van eigenproductie geen sprake meer wezen.

Dat een organisatie van het verbruik langs coöperatieven weg in het algemeen een macht zou kunnen vormen tegenover deze groot-kapitalistische ondernemingsvormen valt zeer te betwijfelen. Het gebied ligt reeds niet meer geheel voor haar open.

Of een zoo verstrekkende kracht aan de verbruikscoöperatie, moet worden toegekend, dat van haar te verwachten zou zijn een geheele verandering der bestaande maatschappelijke toestanden moet men ten zeerste in twijfel trekken. Over de gegrondheid van dezen twijfel kan alleen de toekomst uitspraak doen.

Doch waarheen de verbruikscoöperatie ons ook brengen kan of brengen zal, het is een organisatie, waarvan de waarde voor de verbruikers niet te hoog geschat kan worden. Het is duidelijk, dat onder deze, met name de arbeidersklasse het zal zijn, die gegeven haar beperkte koopkracht, het sterkst het voordeel van deze betere wijze van goederenverdeeling zal genieten.

7*

Sluiten