Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li. in artikel i\ eerste lui, wordt „staatsambten" vervangen door de woorden „openbare bedieningen"; ')

c in artikel 31, tweede 011 vierde lid, wordt. nSI<tatnl>l<nV' vervangen door „ MegfcrinijxbhiiV'; 'a)

f. in artikol Hl, viordo lid, worden do woorden „in de overige „koloniën 011 bezittingen" vervangen door de woorden „op de „buitenbezittingen" ;

(/ in artikel '.VI, eerste lid, wordt „Staatxhhvi" vervangen door „ lirgtrritii/sHiui";

h. in artikel 3'2" tweede lid, wordt „Staatsblad" vervangen door „ h'r<)<'<riii<}sbl(i<l";

1. in artikel 33, zevende lid, wordt „Staatsblad" vervangen door „ ;

k. in artikel 43, eerste lid, worden de woorden „het Rijk" vervangen door de woorden „den Staat";

/ in artikel 43, derde lid, worden de woorden „in de bezittingen buiten .lava en Madnra" vervangen door de woorden „op de buitenbezittingen":

111. in artikel 44, tweede lid, worden de woorden „het Rijk" vervangen door de woorden „den Staat";

11 in artikel til worden de woorden „eigendom des Rijks" vervangen door de woorden „eigendom van den Lande"; ®)

<>. in artikel t>8, derde lid, worden de woorden: „'s Rijks „schepen van oorlog" vervangen door de woorden: „de Neder„landsehe oorlogsvaartuigen"; ')

/> in artikel 10B worden de woorden „van 's Rijkswege" vervangen door de woorden „van Regeeringswege"; q. artikel 107 vervalt; 5)

r. in artikel 118, tweede lid, worden de woorden „bezittingen „buiten Java en Madnra'' vervangen door „buitenbezittingen".

AktikBI, 2.

In de Indische Comptabiliteitswet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

') Zie blz. 197 en 199.

"i Zie blz. 150, noot.

*) Zie blz. 199.

4> Zie blz. 167, 9.

'1 Aangenomen, dat de wet op het Nederlanderschap van 1892 een wet van den Staal is (.zie boven blz. 161, 1). Anders vervalle „Koningrijk" in artikel 107.

Sluiten