Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<i. in artikel H, eerste lid, wordt „Staatsbegrooting" vervangen door „Rijksbegrooting"; ')

l>. in artikel H, derde lid, wordt r)lVI(l(ltnhlu'^, vervangen door „ Rfycerin<jnhlud,y;

c. in artikel 10, laatste lid, wordt „Hiaat" vervangen door „Lande";

d. in artikel 14 worden de. woorden „ten laste" vervang en door de woorden „ten name";

r. in artikel 17 en artikel 1H, eerste lid, wordt „Staat" vervangen door „Lande";

f. in artikel '25, tweede alinea, worden de woorden „Htaats„ontvangsten en uitgaven'1 vervangen door de woordtin „ Rijks„ontvangsteri en -uitgaven"; y. in artikel 47 vervalt het woord „koloniale";

h. in artikel 62, eerste lid, wordt „staatsambten" vervangen door „openbare bedieningen";

i. in artikel 5'2, tweede lid, worden de woorden „Indische „Regeering" vervangen door de woorden „den Lande";

k. in artikel F>'2, derde lid, worden de woorden „ten laste" vervangen door do woorden „ten name";

l. in artikel f!7 wordt „Staatsbegrooting'' vervangen door „Rijksbogrooting";

rn. in artikel 69 sub 1'. worden de woorden „Indische „schulden" vervangen door de woorden „schulden van Ne/ler„landxch-Indië"

n. in artikel 74, eerste lid, worden de woorden „koloniale „ontvangsten en uitgaven voor Nederlandsch-Indië" vervangen door de woorden „ontvangsten en uitgaven van Nederlandsch„Indië";

p. in artikel 77, eerste lid, worden de woorden „uitgaven „voor Nederlandsch-Indië" vervangen door de woorden „uit„gaven van Nederlandsch-Indië".

Artikki, 3.

Deze wet treedt in werking op den dag van haar afkondiging in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië.

') Zie blz. 156.

Sluiten