Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERANDERING VAN ACTIE

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE RECHTSWETENSCHAP AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Mr. J. F. HOUWING, HOOGLEER AAR IN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP DINSDAG 10 APRIL 1906, DES NAMIDDAGS

TE 4 UUR, DOOR GEORGE JUST1NUS SA LM, GEBOREN TE AMSTERDAM.

AMSTIiRDAM. HOLDERT & CO. MDCCCCVI.

Sluiten