Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

INLEIDING 1

I. DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 134W.V.B. Rv. 5

^ 1. De wijziging van den eisch 5

(De tegenstelling- tusschen eiseh en onderwerp van den eisch. Het vorderen van aecessoria.)

§ 2. Het onderwerp van den eisch 10

(De terminologie van art. 5, 3" Kv. De feitelijke grondslag van den eisch.)

§ 3. De opvattingen der jurisprudentie omtrent

het begrip „onderwerp van den eisch" . . 14 (Onderwerp gelijkbeduidend met petitum. Onderwerp het petitum, In verband met den grondslag daarvan. Onderwerp de feitelijke grondslag, in verband met het gevorderde. Onderwerp het fundamentum petendi.)

8 4. De vermeerdering van het onderwerp van

den eisch 19

§ 5. De beteekenis van het artikel, tevens in het

licht der geschiedenis 20

(Het tusschen de deelen van art. 134 gelegde verband. Het leerstuk in het oud-vaderlandsch recht. De relieven. Het request-civiel. Verandering niet toestemming van den rechter. De oorsprong* van art. 134.)

Sluiten