Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

II. Invloed van het leerstuk van het gezag van

gewijsde 155

(De verhouding van de uit beide instituten afgeleide verweermiddelen. Het raken en betreden van elkanders gebied. Conflicten ten onzent. Het begrip „oorzaak" in art. 1954 B. W. De verwervingsgrond in zakelijke acties. Het kiezen uit meerdere ten dienste staande acties. De exceptio litis pendentis.)

III. Het tijdstip van het in werking treden van het

verbod, in verband met het leerstuk van den

afstand van instantie 165

(A. Verandering en afstand tot aan het antwoord. Het absoluut verbod van afstand na het antwoord. B. De afstand van instantie in Frankrijk. Het beteekenen eener nieuwe dagvaarding vóór de eerste comparitie ter rolle. C. Afstand bij electieven concursus. D. Het tijdstip van in-werking-treden van het verbod van verandering. De vijf periodes in de geschiedenis. Het Romeinsche Recht. E. Is het verbod van verandering een noodwendig gevolg van het verbod van afstand van instantie?)

Sluiten