Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te dezer plaatse moet mij nog de opmerking van het hart, hoe onze wetgever, die in deze materie, en in het voorschrift over den inhoud der dagvaarding, de Fransche wet wilde verbeteren en aanvullen, zich verre van onberispelijk van zijn taak heeft gekweten. Want een helder gedacht artikel over het libel is verduisterd, en een nieuw artikel over een in Frankrijk eveneens weinig bestreden onderwerp heeft een verwarrende terminologie geschapen. En hoewel de noodzakelijkheid van inpassing van het oude recht in een ander processysteem een reactionairen invloed heeft geoefend, en der jurisprudentie de ontwikkeling van liet instituut van meet af moest worden opgedragen, is de redactie van het art. 134 de schuld van een ontwikkeling in ongewenschte richting. Hoe weinig de wetgever het groote belang der in dergelijke onderwerpen te bezigen termen heeft ingezien, blijkt nog duidelijk uit art. 857, een eveneens nieuw voorschrift, waarin als inhoud van het pro-Deo-request is voorgeschreven: De voordracht der daadzaken, en summiere opgave van de gronden der vordering, etc. Hier worden de middelen van art. 5 wéér in daadzaken en rechtsgronden gesplitst! Ook hier is bij de redactie blijkbaar niet op het voorschrift over de dagvaarding gelet!

3

Sluiten