Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door deze § geboden — trekken eener grens tusschen Erganzung en Berichtigung eenerzijds, Aenderung anderzijds; benevens door de veelbesproken uitlegging van liet begrip Klagegrund, leverden onder meer de stof' voor eenige monografiën 1 en tallooze tijdschriftartikels over de verandering van actie. Maar met dat al is de beslissing over de mogelijkheid daarvan bijna geheel aan den rechter overgelaten, die sleclits heeft na te gaan, of naar zijn oordeel de gedaagde door de verandering „wesentlich" in zijn verdediging wordt bemoeilijkt. Op clncaneuse vergissing door gedaagde alléén wordt dns niet gelet.

De nieuwe Oostenryksche C. P. O., sinds 1898 in werking, bepaalt op een dergelijke wijze in § 235 al. 3: Das Gericht kann jedoch solclie Aenderung selbst nacli Eintritt der Streitanhangigkeit und ungeachtet der Einwendung des Gegners zulassen, wenn aus der Aenderung eine erhebliche Erschwerung oder \ erzögerung der Yerhandlung nicht zu besorgen ist.

Of dit het geval is, behoeft dus, evenals in Duitschland, niet te worden onderzocht, wanneer de gedaagde de verandering goedkeurt. Vóór de Streitanhangigkeit gaat echter in liet Oostenrijksche proces een periode vooraf. Want vóórdat, en wel door den zorg van den rechter, de dagvaarding den gedaagde wordt toegezonden, moet de eischer dit stuk „bei Gericht überreichen." Tijdens dat berusten bij den rechter is de eisclier tot veranderingen gerechtigd.2 Nu zullen zoowel deze bevoegdheid, als die van den rechter, aanmerkingen op de dagvaarding te maken, vele latere veranderingen voorkomen. En daarbij komt dan nog de werking van het hoogst eigenaardige instituut der zg. „erste Tagsatzung", de eerste zitting, waarbij partijen zelve — zonder

1) Kleinschrod 1879, Bollinger 1886, Schmidt 1888, Kiefe 1899.

2) $ 235, ahs. 1: Zn ciner Aenderung der hei Gericht überreichten Klage, und namentlich zu einer Krweiterung des klngcheirehrens, durrh welehe die Zustiindigkeit des Prozessgcrichtes nicht atisgcschlossen wird, ist der Klager vor Eintritt der Streitanhangigkeit stets bereehtigt.

Sluiten